De toekomst van Boarnsterhim

Het gemeentebestuur wil graag uw mening horen over de toekomst van Boarnsterhim. Daarom organiseren zij op donderdag 29 oktober om 20.00 uur in café-bar de Welp een gespreksavond voor de bewoners van Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum.