De stand van zaken over de molen

De molen van Reduzum is weer regelmatig onderwerp van berichten uit verschillende hoeken. Regelmatig wordt de dorpsmolen genoemd in krant, tv, radio of op internet. De molenstichting willen de mede bewoners van de dorpen graag informeren over de stand van zaken zoals ze nu is. Al is nieuws van vandaag wellicht morgen al weer achterhaald