De Redúster merke is begûn

De merke is wer begûn. Foarsitter Germ van Essen woe de iepening, de berne-optocht, net misse en rûn dus tusken alle bern mei nei de simmerfair. Dêr hawwe de bern in ballon oplitten. Sjoch fierder.