De natuur dicht bij huis

ANBO Reduzum e.o. organiseert zaterdag 13 april een diamiddag. Dhr. Joast Stoelinga vertoont dia’s en verteld over de natuur dicht bij huis. Deze middag is in het doarpshuis van Raerd. Toegang voor ANBO-leden gratis, niet leden betalen € 2,00. Koffie of thee zijn voor eigen rekening.
Heeft u problemen met vervoer, neem dan contact op met Janke Kooistra, tel: 602374