De loft yn

Mei oan board 14 passazjiers en de piloat gie justerjûn in loftballon omheech. Op in hichte fan 2000 meter wie der romsicht oan stêd Grins, de eilannen en de ôfslútdyk ta. De ballon gie oan de âlde Miede yn Suwâld oan de grûn.