De Linepraat

Nije wike falt de Linepraat op ‘e matte. De redaksje hat der hjoed al in soad wurk fan: kopij lêze, skiftsje, redigearje en korrizjearje. Dan puzzelje om alles in moai plakje te jaan. Wat der yn komt, kinne jo allegear meikoarten lêze.