De lêste snee

In dei droech waar soarget dat de boeren noch efkes meane kinne. Dit gers, oan de Nijlânsdijk, giet nei de gersdroegerij om der brok fan te meitsjen. It fee, en ek in soad fûgels profitearje fan wat der fan it lân komt.