De laatste boer op Tjerksma State van Tsienzerbuorren

Jacob Cornelis Nijdam was nog maar 27 jaar toen hij in 1877, na nog geen 5 jaar boer te zijn geweest besloot te gaan rentenieren. De boerenzoon Jacob Nijdam werd in 1849 te Haskerdijken geboren. Hij trouwde in april 1873 met de 20-jarige wees Rigtje Postma en kort daarna vertrokken ze naar Roordahuizum.
Symen Schoustra, historicus van Jirnsum, zocht alles uit en maakte er een mooi verhaal van.