De kleine lettertjes…

In het kader van de Boekenweek is er door Swin.Swette een gecombineerd programma van de Friese schrijfster Auck Peanstra en illustratrice Yke Reeder opgezet. In deze interactieve middag in het kerkje van Idaerd mag iedereen aan de slag!