De kerk en geld

Voornaamste inkomensbron van de kerk is de verhuur (verpachting) van land. Na de eeuwwisseling, toen de spaarrentes al terug begonnen te lopen, is afgesproken van het bankgeld land te kopen. Mede door de inzet van veel vrijwilligers heeft dat uiteindelijk geleid tot een zeer gezonde financiële positie van onze kerk. In het beleidsplan staat dat de kerk de mensen uit onze dorpen wil ondersteunen, “dienstbaar aan” staat er. Zo is het Tsjerkefûns ontstaan, jaarlijks is daaruit een bedrag beschikbaar voor de ondersteuning van activiteiten van de verenigingen uit de drie dorpen. Lees verder