De kamera’s draaie…

It liket wol as wenje we op’t heden yn Hollywood. Der binne rûnom yn Reduzum ferskate filmploegen dwaande mei it opnimmen fan bylden. Bewenners mei in soad stjerallures dreame al fan it rinnen oer the Walk of Fame.
Sneon 1 septimber gean de films op ‘e boppeseal by Jeroen yn premjêre.