De Hutselfrutsel by de Bernewrâld

Hjoed kaam by bernedeiferbliuw de Bernewrâld Tomke op besite.
It stik ‘De Hutselfrutsel’ waard opfiert foar de bern.
En wat wie it leuk.
De bern en lieding ha op dizze wize al in lytse ‘foar’ merke hân.