De groeten uit…

Mei de auto as it fleantúch. Fan Poalen, LLoret de Mar oant ús eigen Hintergarten, wat wiene we wer moai fuort. Wolle jim sjen litte wat jim fakânsjebestemming wie? Mail dan in fakânsjefoto foar de rubryk De groeten uit…