De earste krânsen hingje alwer

It keatsseizoen is begûn. Nei twa wedstriden hingje de earste krânsen alwer oan de ferskate muorren.
Foar alle útslaggen en foto’s, sjoch op de side fan keatsferiening Jan Reitsma.