De brief voor de koning

In de nacht voor hij tot ridder wordt geslagen krijgt de schildknaap Tiuri een uiterst geheime brief in handen én de opdracht die veilig naar de koning van Unauwen te brengen. De brief mag onder geen beding in verkeerde handen vallen. Wat volgt is een tocht vol gevaar, Rode Ruiters, spionnen. Of Tiuri erin slaagt de brief veilig bij de koning te brengen en of hij tot ridder wordt geslagen, maak je mee in deze vertelling van meesterverteller Eric Borrias. Zondag 5 november om 15.00 in Lokaal Idaerd.