De boeren van Diglewier te Friens

Krantenbericht: ‘door toevallige omstandigheden’ per 12 mei 1912 te huur een greidplaats van 69 pondemaat in Friens. Tegelijkertijd een andere advertentie, ook in de Leeuwarder Courant: ‘boerenboelgoed ten huize van Klaas C. Nijdam te Friens’. Verkoop van alle beesten, machines, gereedschappen, meubelen, huisraad en zelfs een ijzeren schouw. Adverteren op het laatste moment wijst op een overhaast vertrek! Wie was deze boer? Waar woonde hij? Was die boerderij inderdaad van hem? Waarheen vertrokken ze en vooral waarom… Symen Schoustra ging op historische speurtocht.