De berch op

De Kilimanjaro, de heechste berch fan Afrika. Twa mannen hiene mei har ferhalen in seal fol froulju en in hânfol manlju yn de besnijing. Gjin reis dy’t je sa efkes dogge. Dêr giet in moai skoft foarberieding oan foarôf…. Lês fierder