Daarom!

Op 1 januari 2014 houdt de gemeente Boarnsterhim op te bestaan. Door deze herindeling ontstaan nieuwe gemeenten Leeuwarden en Heerenveen. Het is wettelijk bepaald dat gemeenten bij een herindeling gemeenteraadsverkiezingen moeten houden.
Morgen stemmen? Neem uw persoonlijke stempas en een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)mee.