Cursus Frysk voor beginners

Bij voldoende deelname start de Afûk na de zomer in Reduzum een cursus Frysk voor mensen die de Friese taal beter willen leren verstaan, lezen en/of spreken.
Wilt u medio september met deze cursus meedoen dan graag voor 1 juni opgeven.
Opgeven kan bij Ineke de Leeuw Ineke_de_leeuw4@hotmail.com