Far út mei de ROTO line

Kommende dagen sil der bij kafee bar de Welp ferskate ôffearten wêze fan it lúkse cruiseskip de ‘Maria Stuart’. Dit  driuwend bejaardenhûs  hat jûn de generale foar skoalbern.
Freed- en sneontejûn en sneintemiddei, in spesjale matinee foarstelling, kin elk genietsje fan it stik  Brutsen iis