Corona update dorps- en buurthuizen

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor dorps- en buurthuizen?
Voor dorps- en buurthuizen blijven de meeste maatregelen zoals ze waren.
In de brief aan de Tweede Kamer staat expliciet genoemd dat dorps- en buurthuizen uitgezonderd zijn van een coronatoegangsbewijs voor de reguliere exploitatie. Dit was al zo en blijft zo.
Corona update dorps- en buurthuizen 6 november 2021 – Doarpswurk