Copy Linepraat

Dorpskrant Linepraat wordt elke maand gratis bezorgd in de dorpen Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum. De dorpskrant verschijnt elke laatste donderdag van de maand, behalve in de maand juli.
De copy voor de komende linepraat moet woensdag moet voor 13.30 uur bij de redactie zijn.