Collectes en huis aan huis verkopers

Herhaaldelijk krijgt dorpsbelang meldingen dat er in één week al meerdere collectes aan de deur zijn geweest. Hebben jullie voor jullie vereniging een actie, meldt dit dan bij dorpsbelang. Door dit goed op elkaar af te stemmen lopen collectanten van plaatselijke en
landelijke collectes elkaar niet voor de voeten. Krijgt u (o.a koek) verkopers aan deur die voor eigen zak verkopen: vraag dan om vergunning, anders dit melden bij de politie.