Chinees buffet vooor 55+ers

Op vrijdag 16 december a.s. staat er om 18.00 voor de 55+ers een Chinees buffet klaar in Chinees Indisch Restaurant Kota Radja in Grou.
Hier kunnen we genieten van een heerlijk buffet met alles er op en er aan!
De kosten zijn €20,- per persoon. Graag opgeven vóór 5 december zodat de organisatie weet hoeveel personen ze kunnen verwachten.