Certificaten en de betaling

De afgelopen weken is er ruim 90% van het toegezegde bedrag (ruim €750.000,-) van de participanten overgeboekt op de rekening van de Coöperatie Doarpsmûne Reduzum e.o. Fantastisch! De communicatie verloopt via de e-mail van de dorpsmolen en daardoor kan het zijn dat de mail in het ‘postvak ongewenst’ terecht is gekomen. Heeft u als participant nog niet het toegezegde bedrag overgeboekt, dan verzoekt het bestuur u dat vriendelijk om per ommegaande te doen. Begin december zal de coöperatie de eerste aanbetaling voldoen aan de turbineleverancier.