Centraal meldsysteem via burgernet

Het ligt in de bedoeling dat begin april het centrale meldsysteem via burgernet van start zal gaan. Voorlopig is dit nog een proef, welke in de Zuidwesthoek en voor de dorpen Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum zal plaats vinden. Iedereen met mobiel en reanimatie certificaat wordt verzocht zich aan te melden.