Centraal in het dorp

Het Dorpenteam met hun team van Meitinkers biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden er niet meer uitkomen. Bij het vinden van een passende oplossing werken ze actief samen met bewoners, vrijwilligersinitiatieven en andere professionals. Bewoners  die vragen hebben op gebied van zorg , welzijn, maatschappelijke problemen , opvoeding etc zijn 30 mei  14.00 tot 16.30 welkom op het inloopspreekuur in de Trije doarpenskoalle.