Bysûndere sportprestaasje

Jesper Tolsma is 1e wurden yn it Running Center Cross Circuit. Dit is in Noordelijk Cross Circuit wêr se 4 wedstriden rinne, yn Ljouwert, Steenwijk, Bakkefean en de ôfslútende cross is altyd yn Appelskea. 3 kear waard hy earste, de lêste kear tredde.
Mei elkoar wie dat goed foar it earste plak. Haw jim ek in bysûndere sportprestaasje levere? Lit it dan ús witte.