BûtenGewoan berikber enquête

Onlangs heeft een aanzienlijk deel van de dorpsgenoten de enquête ‘BûtenGewoan berikber’ ingevuld. Friens won hiermee €1000. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Lijkt het je leuk om mee te denken of het haalbaar is om elektrische deel- fietsen en/of auto’s, een liftplek of andere mogelijkheden om de mobiliteit te realiseren/verbeteren? Lees verder