Busdrempel Ayttawei

Op dinsdag 18 juni wordt er een ‘kunststof’ busdrempel aangelegd ter hoogte van de meerpalen op de Ayttawei. Met deze maatregel, om de snelheid te remmen, wordt getracht de verkeersveiligheid in dorp te verbeteren.Andere maatregelen zijn de verkeersdrempel op Legedyk en de proef met opheffen van parkeerverbod op Haedstrjitte.
Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de stremming