Burgerlijke Stand registers Boarnsterhim online

Gemeente Boarnsterhim is overgegaan tot publicatie van haar oude Burgerlijke Stand-registers op internet. Van de gemeenten Idaarderadeel, Rauwerderhem en Utingeradeel zijn tientallen geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters online gezet.
De oudste bronnen dateren uit 1811, toen de Burgerlijke Stand in Nederland bij decreet van Keizer Napoleon werd ingevoerd.