Buien wike foar skeelertocht

It bestjoer fan de iisklup siet(15-06) al in bytsje yn noed oer it waar, mar lokkich koe de twadde Mid-Fryslân skeelertocht dochs troch gean. Jan Galema koe it pistoal mar út de bûse helje sa dat in BF-er it startskot losse koe.