BSO bij gastouders

In januari gaat op de TDS het continu rooster in werking. Hierdoor zal menig ouder op zoek moeten naar naschoolse opvang voor hun kind(eren). Bij ‘Bernefertier’ & ‘de Lytse Trije’ zijn nog een beperkt aantal opvangplaatsen beschikbaar.
Voor meer informatie neemt u vrijblijvend contact op met één van de gastouders.