Bridgen, met alle windstreken

Op dinsdagmiddag vanaf 23 september gaan de bridgers weer los. Zo’n 40 leden leggen in de sportkantine met veel plezier elke dinsdagmiddag een kaartje. Voor wie het nog wil leren cq verbeteren worden er cursussen gegeven, al of niet in samenwerking met buur bridge verenigingen.
Het lijkt moeilijker als het is, net als andere sporten, en kan veel vertier geven.