Braakballen pluizen

Wil je wel eens weten wat een uil allemaal op eet en ook weer uitbraakt? De bond van Friese Vogelwachten en it Fryske Gea hebben voor de jeugd hiervoor een programma samengesteld. Dit vindt plaats in Earnewâld.