Boven is het stil

Filmdrama over een boerenzoon die door de ziekte van zijn vader tot het besef komt dat hij nooit het leven heeft geleid zoals hij dat zelf zou willen.
Deze film wordt vertoond door de Ned.Hervormde gemeente in het Lokaal naast de kerk.
De film begint om 19.30, iedereen is welkom, toegang is gratis.