Bokbier priuwe

As jo op in terras sitte, en jo freegje om in gleske bier, dan hawwe jo faaks de kar út ferskate soarten. Sa is it ek mei bokbier. Tongersdei 3 mei is der foar de leafhawwers fan bokbier in priuwjûn. Mear…