Boeren volgens een vast ritme

Wiebe en Hendrik Boonstra behoren tot de topmelkers van Nederland. Met hun grote veestapel van 420 koeien produceren ze 11.000 kg melk gemiddeld. Dit resultaat behaalden ze door 3 x daags te melken en veel aandacht voor preventie, goede rantsoenen en een lekker zandbed.
Lees hier een artikel uit 2013 in het blad Veeteelt.