Boekewike yn de trije doarpen

Snein set yn Idaerd de boekewike 2010 útein. Mei in oantal bekinde skriuwers dy’t foarlêze út har eigen wurk. Hawwe jim thús noch in boek dat in oar ek lêze moat, nim dat dan mei en kom dizze middei sels ek thús mei in oar boek.