Boekenspektakel op skoalplein

Hjoed is de lêste hân lein oan it dekor foar de musikal. Dit barren begjint woansdei de 29ste om 18.30. Dit jier spilet alles him ôf op it plein, ek taskoggers sitte op banken op it plein. Sels in stoel meinimme kin ek.
Alle bern fan skoalle dogge mei. Op it plein kinne jim lotten keapje (6 foar €5 euro, altyd priis). Yn de pauze kinne jim wat te drinken keapje en de prizen ôfhelje.
Jim komme toch ek sjen!