Bodemschatten

Dit muntje is van Lodewijk de Vrome, mogelijk geslagen te Dorestad (wijk bij Duurstede) tussen 822-840, toen die stad nog tot het Friese Rijk behoorde. Het muntje is met een metaaldetector gevonden bij het Swin, toen de kade werd opgehoogd met de aarde van het Oldehoofster kerkhof uit Leeuwarden .  Heeft u ook een munt gevonden en wilt u hier het fijne van weten? Dan kan Klaas Hofstra u misschien helpen.