Speeltuincommissie

Gemeente Leeuwarden heeft eigendom en onderhoud aan de speeltuinen in de gemeente overgenomen, zo ook van de speeltuinen in Reduzum. De speeltuincommissie is daarom opgeheven. De speeltuin
en bevinden zich bij het sportveld, in de A.J. Smedingstrjitte en Oan it Swin. Doarpsbelang onderhoudt contact met de gemeente over onderhoud, verplaatsing of vervanging van de speeltoestellen. Ziet u een mankement aan een van de toestellen, wilt u dit dan doorgeven via meldpunt@reduzum.com.