Boarterstún op ‘e skop

Juster is de gemeente begûn mei opknappen fan de boarterstún oan de Smedingstrjitte. Der binne in oantal tastellen ferwidere. Oare wike sille se de grûn omploege en egaal meitsje. Nei’t der nij gers ynsiede is en sil der nei in oantal wiken wêr nije tastellen pleatst wurde,