Boarnsterhim keatspartij

De partij is voor alle inwoners van de oude Gemeente Boarnsterhim en voor leden van een kaatsvereniging in Boarnsterhim (dus ook leden die buiten de gemeente wonen maar lid zijn van een kaatsvereniging binnen de gemeente Boarnsterhim mogen meedoen)
Opgeven via de eigen vereniging tot woensdagavond 25 juni 2014 of bij Ruerd Veldhuis tel 0612405055 of mail r.veldhuis@thedroppit.com