Blommen foar Germ van Essen

Al sûnt 1966 is Germ van Essen lid fan it stimburo. In grut oantal jierren is er sels foarsitter. Hjoed krige er foar it beëinigjen fan dy funksje út hannen fan boargemaster Buma in blomke.