Blomkemerk op skoalplein

Tiisdei 26 maaie stiet fan 15.30 oant 17.00 oere it skoalplein fol mei moaie blommen. Fierder is der in gesellich terraske foar in bakje kofje en tee. Kom der by sitten en harkje ûnderwilens nei in muzykje.