Bijdrage Rabobank voor Dorpsbelang

Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft Dorpsbelang Reduzum een bijdrage mogen ontvangen uit het Coöperatiefonds van de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.
Met deze financiële steun van €1000 wordt de aanschaf van de keuken inventaris van het Lokaal aan Ayttawei gefinancierd.