Biertje?

Jeroen van Dijk tapet net allinnich foar Lutske de moaiste bierkes, mar ek foar de besikers fan De Welp. Ek op provinsjaal nivo docht er goed mei. Juster waard er 7e fan Fryslân yn in biertaapwedstriid. Yn ferskate kategorieen moast bier tape wurde. Fluitsjes of pullen, Jeroen tapet út it júste fet.