Bewenners Buorren en Haven werom út Volendam

Om se allegear yn Volendams kostuum te krijen, gongen de bewenners mei syn allen in dei nei Volendam. Spitich is wol dat de measten dit útstapke net mear teplak bringe kinne. En fierder is it wurd fan 20 letters noch net fûn!