Betaalverzoek coöperatie is verstuurd, mail niet ontvangen?

Vorige week (omstreeks 18 december) is vanuit de coöperatie Doarpsmûne Reduzum een belangrijke e-mail verstuurd. De e-mail bevat een betaalverzoek voor het lidmaatschap. Ongeveer 50% van de leden heeft reeds betaald (geweldig), maar we krijgen ook signalen binnen dat veel leden de e-mail niet hebben ontvangen. Heeft u de mail niet ontvangen? Controleer dan onderstaande stappen.